logoСрещи / Meeting

Сдружение" Съюз на нумизматичните дружества в България" - Велико Търново организира всяка първа събота на всеки месец среща на нумизмати и колекционери от България и чужбина. Място - стола на Великотърновския университет "Св.Св.Кирил и Методий".
Начален час - 7:00 часа, край - 13:30 часа.

Каждую первую субботу месяца “Союз нумизматических сообществ в Болгарии” – Велико Тырново организует встречу нумизматов и коллекционеров из Болгарии и других стран.
Место: столовая Великотырновского университета "Святых Кирилла и Мефодия"
Начало: 7:00; конец: 13:30.

The “Union of the Numismatic’s Association in Bulgaria” – Veliko Tarnovo organizes monthly meetings for all numismatists and collectors from Bulgaria and abroad on the first Saturday of every month.
Location: canteen of the St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo.
Beginning: 7:00 End: 13:30

Срещи и контакти с нумизматичните дружества към СНДБ:

1. НД „Цар Иван Асен ІІ“ – Велико Търново
Управител: Валери Стойчев – тел. 0988 979 658, e-mail: sndbvt@abv.bg
Срещи в клуб: ул.“Марно поле“ 14-А. (до комплекс „Славяни“), всеки петък от 17,00 до 18,00 часа

2. НД „Никола Мушмов“ – Враца
Управител: Лони Осенски – тел.0888 735 935, e-mail: loni_georgiev@abv.bg

3. НД „Раховец“ – Горна Оряховица
Управител – Йордан Пенчев, тел. 0889 52 42 51
Срещи в клуб: сладкарница „Деметра“ – ул.“Пирот“ 40. (зад киното в центъра на града) – всеки вторник от 17,00 часа

4. НД Кюстендил
Управител – Георги Велков, тел. 0885 63 29 77, e-mail: geo.vel@abv.bg
Секретар – Боян Босачки, тел. 0887 95 14 88
Срещи в клуб: „Лятно кино“ , всеки понеделник от 17,00 часа

5. НД "Цар Иван Александър" - Ловеч
Управител - Константин Михов
Секретар: – Светослав Генков e-mail: psslovech_slavi@abv.bg

6. НД Монтана
Управител – Тончо Кирилов – тел. 0884 171 431
Секретар – Стефан Лозанов, тел. 0887 700 598
Срещи в клуб: „Клуб на културните дейци“ – всеки понеделник от 9,00 до 10,00 часа

7. НД „Червен“ – Русе
Срещи в Клуб на нумизмата, ул.“Плиска“ № 36. - блок „Академик“ – всяка неделя от 9,00 до 12,00 часа

8. НД „Туида“ - Сливен
Управител – Динко Стоянчев, тел. 0889 96 51 33, e-mail: dinko19601960@abv.bg
Секретар – Стефан Димитров, тел. 0887 58 46 81
Срещи в клуб: заведение „Мустан“, ул. „Цар Освободител“ № 1 , всяка събота от 10,00 до 11,00 часа

9. НД „Копсис“ - Сопот
Управител – Мартин Бонев - 0896700123, e-mail: ndkll@yahoo.com
Зам.управител - Минчо Минчев – 0885017201
Секретар - Петър Берлиев – 0888054909, e-mail: pberliev@yahoo.com

10. НД „Троянов път“ - Троян
Управител - Павлин Стойнев, e-mail: stoynovy@yahoo.com