logoКонтакти / Срещи

Кореспондентски адрес:
5000 Велико Търново.
Централна поща - П.К. 221.
СНДБ-Велико Търново
За връзка с нас: sndbvt@abv.bg
Лице за контакт: Валери Стойчев - 0988979658
Лице за контакт: д.и.н. Константин Дочев - 0888219404

Сдружение" Съюз на нумизматичните дружества в България" - Велико Търново организира всяка първа събота на всеки месец среща на нумизмати и колекционери от България и чужбина. Място - стола на Великотърновския университет "Св.Св.Кирил и Методий".
Начален час - 7:00 часа, край - 13:30 часа.

Каждую первую субботу месяца “Союз нумизматических сообществ в Болгарии” – Велико Тырново организует встречу нумизматов и коллекционеров из Болгарии и других стран.
Место: столовая Великотырновского университета "Святых Кирилла и Мефодия"
Начало: 7:00; конец: 13:30.

The “Union of the Numismatic’s Association in Bulgaria” – Veliko Tarnovo organizes monthly meetings for all numismatists and collectors from Bulgaria and abroad on the first Saturday of every month.
Location: canteen of the St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo.
Beginning: 7:00 End: 13:30

Срещи и контакти с нумизматичните дружества към СНДБ:

1. НД „Цар Иван Асен ІІ“ – Велико Търново
Управител: Валери Стойчев – тел. 0988 979 658, e-mail: sndbvt@abv.bg

2. НД „Никола Мушмов“ – Враца

3. НД „Раховец“ – Горна Оряховица

4. НД „Пауталия“ - Кюстендил
Срещи в клуб: „Лятно кино“ , всеки понеделник от 17,00 часа

5. НO "Цар Иван Александър" - Ловеч

6. НД Монтана
Срещи в клуб: „Клуб на културните дейци“ – всеки понеделник от 9,00 до 10,00 часа

7. НД „Туида“ - Сливен
Срещи в клуб: заведение „Мустан“, ул. „Цар Освободител“ № 1 , всяка събота от 10,00 до 11,00 часа

8. НД „Копсис“ - Сопот

9. НД „Траянов път“ - Троян