logoСтатии, наука, хипотези

Валери Стойчев - Новооткрита средновековна българска монета - златно фуре
Валери Стойчев - Неописана средновековна българска монета с татарска тамга и свастика
Калоян Димов - Начало на машинното монетосечене в Османската империя - проблеми на идентификацията
Петър Берлиев - Монетосеченето на цар Константин ІІ Срацимир (1397 -1422 г.)
Петър Берлиев - Монетосечене на княз Фружин Шишман (1380? – 1460 г.)
Тенчо Попов - БЪЛГАРСКО СРЕБЪРНО ИМИТАТИВНО МОНЕТОСЕЧЕНЕ ОТ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА XIV ВЕК
Тенчо Попов - ДВЕ МОНЕТИ НА ЦАР ЙОАН II АСЕН С ДЕСПОТ МАНУИЛ КОМНИН ДУКА И ДЕСПОТ МИХАИЛ II ДУКА – МАТЕРИАЛЕН ИЗВОР ЗА ИСТОРИЯТА НА СОЛУН И ЕПИР СЛЕД 1230 Г
Тенчо Попов - ЗА МОНЕТОСЕЧЕНЕТО НА ГЕОРГИ I ТЕРТЕР
Тенчо Попов - МОНЕТИТЕ НА МИХАИЛ II АСЕН
Тенчо Попов - БИЛ ЛИ Е ЙОАН СТЕФАН СЪЦАР НА МИХАИЛ III АСЕН
Тенчо Попов - НЕИЗВЕСТЕН ТИП МЕДНА МОНЕТА НА ГЕОРГИ I ТЕРТЕР
Тенчо Попов - НОВА ХИПОТЕЗА - МОНЕТИ НА МИХАИЛ АСЕН, СИН НА ЙОАН